MODUŁ EWIDENCJI STANU PRAC KANCELARII PODATKOWEJ LUB BIURA RACHUNKOWEGO


Ashley, Bootstrap website template


Moduł ten daje specjalizowane narzędzia dla kancelarii podatkowych służące do ewidencji: protokołów dostarczenia dokumentów źródłowych do celów podatkowych, danych do listy płac, kwestionariuszy osobowych, czynności dodatkowych oraz protokołów wydań dokumentów. Dostępne są także narzędzia do analizy stanu prac kancelarii oraz stanu przygotowania i wysyłki deklaracji.services

Ewidencjuj dane o przyniesionych przez klienta dokumentach

Zarejestruj kiedy i jakie klient przyniósł dokumenty źródłowe do ustalenia podatków. Stwórz listę czynności związanych z przetwarzaniem dokumentów. Zarejestruj wszelkie braki i uwagi. Pobierz przez Internet dane do listy płac.

services

Nadzoruj prace nad wyliczeniem podatków i listy płac

Jednym spojrzeniem ogarnij stan prac dla klientów. Pomoże w tym procentowy wskaźnik stopnia zaawansowania prac w miesiącu. Łatwo odszukasz problemy dzięki automatycznej diagnozie nieprawidłowości w przetwarzaniu dokumentów klientów.

services

Nadzoruj przygotowanie i wysyłkę deklaracji

Zapanuj nad przygotowaniem deklaracji, podatkowych, bankowych statystycznych, celnych i innych. Nadzoruj wysyłkę deklaracja do odpowiednich instytucji.

services

Ewidencjonuj wszystkie dodatkowe czynności dla klientów

Uszczelnij rozliczenia z klientem i zaewidencjonuj wszystkie drobne prace wykonywane dla niego. Teraz wykonywanie powtórnych deklaracji, pisanie pism, przygotowanie dokumentów do banku, ksera i inne czynności mogą znaleźć się na fakturze klienta.

services

Rejestruj wyniki podatkowe i ilościowe

Wprowadzaj do systemu dane o podatkach i ZUSach oraz ilości dokumentów. Importuj te dane z Twojego systemu finansowo księgowego.

services

Wysyłaj automatycznie informacje do klientów

Powierz informowanie o podatkach i ZUSach systemowi. Klienci będą teraz na bieżąco informowanie o wynikach pracy kancelarii, ale także o problemach takich jak brak doniesionych dokumentów lub zadłużenie.

Moduł występuje w:
System TenvirkMK jest oprogramowaniem modułowym. Dostępnych jest kilkadziesiąt gotowych modułów umożliwiających rozwiązywanie różnych problemów z dziedziny zarządzania i organizacji firmy.Kliknij jeśli chcesz umówić się na prezentację i kupić program dla Twojej firmy