MODUŁ INTEGRACJI FK

Moduł zapewnia przesyłanie danych sprzedażowych, zakupowych, rozrachunkowych i magazynowych do zewnętrznych systemów finansowo księgowych w popularnych systemach F-K.

Przesyłanie danych sprzedażowych, zakupowych, rozrachunkowych i magazynowych do zewnętrznych systemów finansowo księgowych.

services

Prześlij dane sprzedażowe do zewnętrznego systemu finansowo księgowego

Dane sprzedażowe mogą być przesłane do zewnętrznego systemu finansowo księgowego. Uwzględniona zostanie dekretacja pozycji na kontach księgowych co znakomicie zautomatyzuje księgowanie.

services

Prześlij dane zakupowe i rozrachunki do zewnętrznego systemu

Możesz przekazać do zewnętrznego systemu cały komplet danych w tym rozrachunki i faktury zakupowe o ile korzystasz z tych modułów w systemie.Moduł występuje w:
System TenvirkMK jest oprogramowaniem modułowym. Dostępnych jest kilkadziesiąt gotowych modułów umożliwiających rozwiązywanie różnych problemów z dziedziny zarządzania i organizacji firmy.Kliknij jeśli chcesz umówić się na prezentację i kupić program dla Twojej firmy