MODUŁ INTEGRACJI FK

Moduł zapewnia przesyłanie danych sprzedażowych, zakupowych, rozrachunkowych i magazynowych do zewnętrznych systemów finansowo księgowych w popularnych systemach F-K.

Przesyłanie danych sprzedażowych, zakupowych, rozrachunkowych i magazynowych do zewnętrznych systemów finansowo księgowych.

services

Prześlij dane sprzedażowe do zewnętrznego systemu finansowo księgowego

Dane sprzedażowe mogą być przesłane do zewnętrznego systemu finansowo księgowego. Uwzględniona zostanie dekretacja pozycji na kontach księgowych co znakomicie zautomatyzuje księgowanie.

services

Prześlij dane zakupowe i rozrachunki do zewnętrznego systemu

Możesz przekazać do zewnętrznego systemu cały komplet danych w tym rozrachunki i faktury zakupowe o ile korzystasz z tych modułów w systemie.Moduł występuje w:
System TenvirkMK jest oprogramowaniem modułowym. Dostępnych jest kilkadziesiąt gotowych modułów umożliwiających rozwiązywanie różnych problemów z dziedziny zarządzania i organizacji firmy. W wersji STANDARD systemu zestaw modułów jest predefiniowany - stały. W wersji ENTERPRISE zestaw moduły może być dowolne konfigurowany w zależności od branży i oczekiwanej funkcjonalności.
TenvirkMK

organizacja kancelarii podatkowej

zobacz

TenvirkMK

projekty, wdrożenia, serwis

zobacz

TenvirkMK CRM

kontakty handlowe z klientem

zobacz

TenvirkMK/ERP

uniwersalna platforma zarządzania

zobacz


Prezentacja i DEMO: Prosimy zarejestrować się. Po rejestracji skontaktujemy się w celu przeprowadzenia prezentacji systemu lub udostępnienia wersji DEMO.