MODUŁ SPRZEDAŻY

Moduł umożliwia przygotowanie faktur VAT i faktur korygujących VAT dla sprzedaży usług i towarów. Możliwe jest stosowanie różnych cenników, rabatów. Usługi pobierane są z ewidencji usług. Towary pobierane są z ewidencji tworów sprzężonej z magazynem. Szczególny nacisk położono na mechanizmy automatycznego fakturowania według parametrów umowy z klientem i zarejestrowanych usług i czasu pracy. Daje to istotne oszczędności nakładu czasu pracy przy wystawiania faktur przy sprzedaży usług. Dodatkowym elementem jest masowe wystawianie faktur oraz wysyłka faktur w PDF i udostępnianie ich klientom poprzez panel internetowy - co realizuje tzw. e-fakturę.

services

Automatycznie przygotowuj faktury

W skomplikowanych scenariuszach rozliczania klientów przygotowanie faktur co miesiąc jest pracochłonne. Jeśli z klientami masz zawarte umowy i pobierasz abonament to skorzystaj z narzędzia do automatycznego fakturowania. Narzędzie oprócz ryczałtów uwzględni także rozliczenia za czas pracy, ilość dokumentów, pracowników lub inne czynności dodatkowe. Wszystko zostanie rozpisane w postaci pozycji na fakturach dla każdego klienta. Twórz także faktury korygujące i zestawienia sprzedaży.

services

Masowo wystawiaj, drukuj lub wysyłaj faktury

Wszystkie przygotowane faktury jednym kliknięciem wysyłaj do klientów w postaci PDF lub hurtem je drukuj.

services

Udostępnij dane o fakturach swoim klientom

Dane z faktur udostępnij swoim klientom poprzez panel internetowy. Będą mogli na bieżąco obserwować stan płatności i pobierać plik PDF z obrazem faktury.

services

Eksportuj dane

Eksportuj z faktur do systemów finansowo księgowych lub do zaawansowanych systemów sprzedażowych. Możesz wykorzystać moduł integracji WebServices i doświadczenie partnerów.Moduł występuje w:
System TenvirkMK jest oprogramowaniem modułowym. Dostępnych jest kilkadziesiąt gotowych modułów umożliwiających rozwiązywanie różnych problemów z dziedziny zarządzania i organizacji firmy.Kliknij jeśli chcesz umówić się na prezentację i kupić program dla Twojej firmy