MODUŁ EWIDENCJI CZASU PRACY

Zadaniowa ewidencja czasu pracy ze zautomatyzowaną ewidencją zdarzeń typu email lub telefon. Zestawienia pozwalające rozliczać czas pracy na klienta, pracownika, projekt lub rodzaje czynności. Dodatkowe narzędzie do przygotowania dziennej karty czasu pracy dla każdego pracownika.

Moduł pozwala zbudować zadaniową ewidencję czasu pracy ze zautomatyzowaną ewidencją zdarzeń typu email lub telefon. Dostępne są zestawienia pozwalające rozliczać czas pracy na klienta, pracownika, projekt lub rodzaje czynności. Moduł posiada dodatkowe narzędzie do przygotowania dziennej karty czasu pracy dla każdego pracownika.

services

Rozlicz swój dzienny czas pracy przed swoim szefem

Każdy pracownik może stworzyć "dzienną kartę ewidencji czasu pracy". System pomoże zarejestrować automatycznie lub półautomatycznie czynności, nad którymi pracuje osoba. Jeśli piszesz email lub dzwoni do Ciebie telefon system sam przerwie rejestrację czasu pracy dla bieżącego zadania i zarejestruje czas rozmowy telefonicznej lub tworzenia pisma. W ten sposób można wykazać wszystkie większe i mniejsze czynności, które robisz w ciągu dnia.

services

Rozlicz czas pracy z klientem

Dane z rozliczenia czasu pracy wykorzystaj do wyceny swoich usług. Przedstawiaj klientowi końcowe raporty z rozliczeniem czasu pracy dokumentując w ten sposób pozycje na fakturach.

services

Analizuj zestawienia czasu pracy na projekt, klienta lub czynności.

Dane płynące z zestawień czasu pracy są marzeniem każdego menadżera. Pozwalają one podejmować decyzje związane z przydziałem zadań lub opłacalnością projektów i współpracy z klientem. Moduł raportów i analiz pozwala przedstawić zestawienia pracochłonności dla klientów, projektów, działów i pracowników. Możesz także analizować pracochłonność poszczególnych czynności i wyciągać wnioski prowadzące do ich optymalizacji.Moduł występuje w:
System TenvirkMK jest oprogramowaniem modułowym. Dostępnych jest kilkadziesiąt gotowych modułów umożliwiających rozwiązywanie różnych problemów z dziedziny zarządzania i organizacji firmy.Kliknij jeśli chcesz umówić się na prezentację i kupić program dla Twojej firmy