MODUŁ INFORMACJI I MAILINGU

Zautomatyzowane powiadamianie klientów (emaile, faksy, SMS-y) wg definiowanych szablonów. Powiadomienia warunkowe generowane po zaistnieniu zdefiniowanej sytuacji w systemie. Prowadzenie kampanii mailingowych.

Moduł zapewnia zautomatyzowane powiadamianie klientów (emaile, faksy, SMS-y) według wcześniej zdefiniowanych szablonów. Możliwe są powiadomienia warunkowe generowane po zaistnieniu zdefiniowanej sytuacji w systemie. Moduł umożliwia także prowadzenie kampanii mailingowych - masowe wysyłanie email, faksów, SMS-ów do wybranych wg różnych kryteriów grup odbiorców. Wysyłany tekst może być personalizowany indywidualnie dla każdego odbiorcy.

services

Pozwól, aby system za Ciebie informował na bieżąco klientów

Nie musisz sam wysyłać przypomnień do swoich klientów. Zrobi to za Ciebie system przy pomocy emaila, SMSu a nawet faksu. System przypomni Twoim klientom o zaległościach płatniczych, o konieczności kontaktu z firmą w sprawie usług (na przykład w kancelariach podatkowych o konieczności przyniesienia dokumentów).

services

Twórz kampanie mailingowe

Korzystaj z możliwości zdefiniowania grup docelowych klientów w postaci list mailingowych. Przy definiowaniu list mailingowych korzystaj z klasyfikacji klientów, która ułatwia segmentację rynku. Zaplanuj spersonalizowane wysyłki cykliczne i warunkowe. Dzięki nim klienci mogą być na bieżąco informowani. Opracuj i wysyłaj biuletyny. Możliwe jest wykorzystanie różnych kanałów komunikacji takich jak email, SMS i faks.Moduł występuje w:
System TenvirkMK jest oprogramowaniem modułowym. Dostępnych jest kilkadziesiąt gotowych modułów umożliwiających rozwiązywanie różnych problemów z dziedziny zarządzania i organizacji firmy. W wersji STANDARD systemu zestaw modułów jest predefiniowany - stały. W wersji ENTERPRISE zestaw moduły może być dowolne konfigurowany w zależności od branży i oczekiwanej funkcjonalności.
TenvirkMK

organizacja kancelarii podatkowej

zobacz

TenvirkMK

projekty, wdrożenia, serwis

zobacz

TenvirkMK CRM

kontakty handlowe z klientem

zobacz

TenvirkMK/ERP

uniwersalna platforma zarządzania

zobacz


Prezentacja i DEMO: Prosimy zarejestrować się. Po rejestracji skontaktujemy się w celu przeprowadzenia prezentacji systemu lub udostępnienia wersji DEMO.