MODUŁ OBIEGU DOKUMENTÓW

TenvirkMK ma wiele predefiniowanych obiegów dokumentów w postaci osobnych modułów. Przykładem jest tutaj MODUŁ ZDARZEŃ – KOMUNIKACJI, który definiuje obieg emaili, faksów, listów, poleceń służbowych i innych zdarzeń w firmie. Innym przykładem jest MODUŁ SERWISU, który definiuje zawansowany obieg reklamacji klienta i serwisowania sprzętu lub usług.

System TenvirkMK może być też dowolnie rozszerzany przez samych użytkowników o definiowanie dalszych obiegów dokumentów. Tworzenie nowych obiegów dokumentów opiera się o tworzenie predefiniowanych formularzy z dodatkowymi polami opisującymi zdarzenie biznesowe. Jako przykład można podać obiegi: pism urzędowych, zatwierdzania dokumentów, zamówień, faktur kosztowych, potwierdzeń wizyt handlowych, kart urlopowych itp.

System rejestruje zdarzenia, do których można dołączyć zeskanowany oryginał dokumentu. Dalej następuje wymuszenie obiegu zeskanowanego i opisanego dokumentu w firmie pomiędzy osobami lub grupami osób. W czasie obiegu poszczególne osoby opisują dokument w wymaganych dodatkowych polach. Istnieje możliwość wizualizacji i rozgałęziania obiegów za pomocą decyzji. System pozwala nadzorować terminy przebiegu obiegu dokumentu i sygnalizować zatory lub nieprawidłowości.

Możliwe jest także rozpoczynanie procedur obiegu dokumentów przez samych klientów za pomocą definiowanych zakładek w MODULE PANELU INTERNETOWEGO. W takim przypadku klient przez stronę www wypełnia formularz, który tworzy automatycznie w systemie TenvirkMK zdarzenie podlegające dalszemu obiegowi.

services

Zbuduj dowolny obieg dokumentów

Pozwól, aby wybrane rodzaje dokumentów płynęły w twojej firmie w ściśle określony sposób. Sam lub z pomocą firmy wdrażającej zbuduj obiegi Twoich dokumentów tak, aby system ISO w Twojej firmie stał się systemem żywym.

services

Skanuj dokumenty i uzupełniaj informację o nich

Zeskanuj dokument lub wprowadź go do systemu a następnie za pomocą dodatkowych pól opisz jego właściwości. Zbierz te dodatkowe informacje, które potem potrzebne Ci będą do analizy dokumentu, jego księgowania lub sporządzenia wydruków. Zobacz na bieżąco w bocznym panelu podgląd dokumentu. Papierowe oryginały schowaj do archiwum a w systemie wprowadź numery akt (segregatora).

services

Śledź przebieg dokumentu w firmie

Zaprojektuj ścieżkę przebiegu dokumentu z uwzględnieniem decyzji co się ma z nim stać. Wyznacz grupy osób, do których trafia dokument. Wizualizuj mapę obiegu dokumentu a potem na bieżąco sprawdzaj gdzie są Twoje dokumenty.

services

Integruj obieg dokumentów z zewnętrznymi systemami

Przekazuj dokumenty krążące po firmie do zewnętrznych systemów na przykład finansowo księgowych. Do tego celu wykorzystuj technologię Web services wbudowaną w system. Zbuduj scenariusze całkowicie automatyzujące obróbkę dokumentu w firmie.

services

Pozwól klientom na rozpoczynanie i śledzenie obiegów dokumentów

Możesz przygotować tak obieg dokumentów, aby zaczynał się on w panelu internetowym dostępnym dla klienta. Teraz klient będzie mógł wprowadzić reklamacje, zamówienie lub inny formularz. Dokument ten w standardowy sposób, zgodny z definicją obiegu, będzie przetwarzany przez Twoją firmę.Moduł występuje w:
System TenvirkMK jest oprogramowaniem modułowym. Dostępnych jest kilkadziesiąt gotowych modułów umożliwiających rozwiązywanie różnych problemów z dziedziny zarządzania i organizacji firmy.Kliknij jeśli chcesz umówić się na prezentację i kupić program dla Twojej firmy