MODUŁ OFERTOWANIA I ZAMÓWIEŃ

Moduł ofertowania i zamówień pomocny jest przy prowadzenia działań handlowych z klientem. Moduł ten w powiązaniu z innymi modułami systemu TenvirkMK pozwala przeprowadzić cały ciąg czynności polegających na przygotowaniu oferty, wysłaniu jej, negocjacji z klientem, przygotowaniu kolejnych ofert w wyniku uzgodnień z klientem. Oferta w systemie TenvirkMK składa się z formularza specyfikującego produkt, części produktu lub usługi. Formularz ma zbliżoną postać jak faktura VAT – podane są między innymi: opis, ilość, jednostka, cena jednostkowa itp. Do takiej oferty generowany jest szczegółowy załącznik ze specyfikacją oferty. Załącznik ten może być przygotowany w postaci szablonu i zawierać opisy produktów/usług na ofercie. Dzięki takiemu układowi oferta dalej może być przekształcona we wzór zamówienia dla klienta i w fakturę pro-forma. Zamówienie lub faktura pro-forma może być przekształcona na końcu w fakturę sprzedaży.

Oferta przygotowywana jest z szablonu samodzielnie tworzonego przez użytkownika lub z pośród kilkudziesięciu gotowych wzorów. Oferta od razu wypełniana jest danymi klienta lub zlecenia – projektu a także informacjami o zamówionych towarach oraz usługach i ich specyfikacji. W ten sposób można szybciej przygotować dokumentację ofertową dołączaną do samego formularza oferty.

Przy tworzeniu ofert może Cię zainteresować także MODUŁ TENVIRK FILE MANGER . Moduł ten umożliwia przygotowanie oferty w postaci pliku Office, Word lub Excel (standard Open Document). Można uzyskać ofertę w Word wypełnioną danymi lub cennik w Excelu wypełniony danymi klienta od razu przekalkulowany dla gotowego rozwiązania. Moduł ten pozwala rejestrować historię wszystkich zmian oferty.

W procesie ofertowania i zamówień istotne znaczenie ma MODUŁ ZDARZEŃ – KOMUNIKACJI. Moduł ten umożliwia wysyłanie ofert i przyjmowanie zamówień. Śledzona jest cała historia korespondencji z klientem. Moduł pozwala wysyłać oferty i zamówienia emailem i faksem. MODUŁ PANEL INTERNETOWY wraz z MODUŁEM OBIEGU DOKUMENTÓW umożliwia przygotowanie wprowadzania zamówień poprzez stronę internetową a następnie przeprowadzenie obiegu dokumentów zmierzającego do realizacji zamówienia. Produkty zaoferowane, zamówione i sprzedane za pomocą systemu TenvirkMK mogą być dalej serwisowane w MODUŁ SERWISU.

services

Twórz ofert i wysyłaj je do klientów

Oferuj swoje usługi i produkty klientom za pomocą profesjonalnie przygotowanych ofert z gotowych szablonów. Oferty mogą mieć postać dokumentu zbliżonego do faktury VAT lub eleganckiego dokumentu PDF. Oferty zawierają specyfikacje, którą możesz stworzyć automatycznie w czasie ewidencji towarów i usług. Wysyłaj oferty emailem, faksem lub listownie. Zaplanuj kolejne działania handlowe tak, aby osiągnąć sukces sprzedaży.

services

Twórz zamówienia z ofert

Zorganizuj zamawianie swoich usług lub produktów za pomocą systemu. Zamówienia mogą mieć postać dokumentu zbliżonego do faktury VAT. Możesz skorzystać z przekształcania ofert w zamówienia. Zdefiniuj inne formy spływu i przetwarzania zamówień za pomocą modułu obiegu dokumentów.

services

Twórz faktury pro-forma z zamówień

Finalizuj transakcji wysyłając do klienta ostateczne faktury pro-forma. Po otrzymaniu przedpłaty lub zaliczki przekształcaj faktury pro-forma na faktury VAT.

services

Analizuj skuteczność działań handlowych

Dane zarejestrowane w module ofertowania i zamówień mogą być na bieżąco analizowane. Sprawdzaj skuteczność sprzedaży w powiązaniu z prowadzonymi akcjami marketingowymi.Moduł występuje w:
System TenvirkMK jest oprogramowaniem modułowym. Dostępnych jest kilkadziesiąt gotowych modułów umożliwiających rozwiązywanie różnych problemów z dziedziny zarządzania i organizacji firmy.Kliknij jeśli chcesz umówić się na prezentację i kupić program dla Twojej firmy