MODUŁ RAPORTÓW I ANALIZ

Analizy danych i raporty w postaci wykresów i tabel. W wersji ENTERPRISE możliwość definiowania własnych analiz i wzorów raportów. Moduł wyposażono w graficznego projektanta raportów.

services

Korzystaj z raportów w postaci list danych

Program w zależności od branży dysponuje wieloma gotowymi raportami. Możesz łatwo dostosować wygląd raportu: zmieniaj zakres pokazywanych danych, ich położenie i szerokość kolumn. Raporty wielopoziomowe pomogą zrozumieć zależności danych. Wysyłaj dane z raportów do PDF, Excel, XML lub korespondencji seryjnej.

services

Buduj wzory dokumentów

Buduj raporty graficzne za pomocą edytora raportów. Układaj pola, dobieraj czcionki, stosuj elementy graficzne. Dzięki temu możesz stworzyć indywidualnie dopasowane formularze raportów. Korzystaj z gotowych formularzy raportów dla dokumentów finansowych, faktur, zamówień i innych na przykład kart klienta, protokołów przyjęcia dokumentów, formularzy reklamacji, itp.

services

Analizuj dane według własnych celów

Co dziennie sprawdzaj analizy danych w postaci wykresów 3D (słupkowych, kołowych lub liniowych). Dostępne są także tabelki z danymi liczbowymi dla wykresów. Analizuj takie obszary jak komunikacja, projekty, reklamacje, serwis, przetwarzanie usług dla klientów, czas pracy i inne dowolnie definiowane. Stosuj analizę "drill down" czyli od ogółu do szczegółu. Kliknij na liczbę podawaną przez analizę, aby dojść do wykazu dokumentów lub pozycji dokumentów, które się na nią składają.

services

Twórz nowe analizy

W każdej chwili możesz utworzyć kolejne analizy. System analiz pracuje w trybie RTOLAP. Oznacza to, że analizy przeliczają się chwilę ale za to dane są świeże. System może być także skonfigurowany do przygotowania analiz w nocy. Możesz tworzyć nowe analizy przez określenie wartości wyliczanych z rozmieszczeniem ich na osiach wykresu. Możliwe są zliczenia, sumowania, średnie i inne. Możliwe jest stosowanie wielu parametrów takich jak: czas, klasyfikacje, klienci, pracownicy, projekty. Za pomocą parametrów specyfikujesz o jakie dane i z jakich przedziałów chodzi. Dane analiz możesz eksportować do Excela, HTML lub XML.Moduł występuje w:
System TenvirkMK jest oprogramowaniem modułowym. Dostępnych jest kilkadziesiąt gotowych modułów umożliwiających rozwiązywanie różnych problemów z dziedziny zarządzania i organizacji firmy.Kliknij jeśli chcesz umówić się na prezentację i kupić program dla Twojej firmy