MODUŁ WIELOODDZIAŁOWY WIELOFIRMOWY

Moduł realizuje obsługę logiki biznesowej firm posiadających wiele oddziałów lub skupiających wiele osobnych podmiotów gospodarczych. Możliwe jest na przykład skonfigurowanie wielu firm mających osobne dane sprzedażowe ale wspólna bazę kontrahentów i zarządzanie projektami oraz usługami

services

Ujmij w systemie swój złożony biznes

Jeśli Twoja firma jest podzielona na odrębne podmioty gospodarcze to skonfiguruj odpowiednio system tak, aby uwzględnić te sytuację. Niektóre procesy biznesowe rozdziel na poszczególne podmioty a niektóre łącz. Wspólne analizy dadzą Ci obraz całości i szczegółów.

services

Twórz sieci oddziałów i komunikuj je

Skomunikuj swoje oddziały wewnętrznym intranetem. Pozwól zarządzać pracą oddziału zdalnie. Kontroluj wyniki z pozycji centrali firmy. Stwórz wspólną książkę adresową. Pozwól na poznawanie się pracowników i wzajemną komunikację.Moduł występuje w:
System TenvirkMK jest oprogramowaniem modułowym. Dostępnych jest kilkadziesiąt gotowych modułów umożliwiających rozwiązywanie różnych problemów z dziedziny zarządzania i organizacji firmy. W wersji STANDARD systemu zestaw modułów jest predefiniowany - stały. W wersji ENTERPRISE zestaw moduły może być dowolne konfigurowany w zależności od branży i oczekiwanej funkcjonalności.
TenvirkMK

organizacja kancelarii podatkowej

zobacz

TenvirkMK

projekty, wdrożenia, serwis

zobacz

TenvirkMK CRM

kontakty handlowe z klientem

zobacz

TenvirkMK/ERP

uniwersalna platforma zarządzania

zobacz


Prezentacja i DEMO: Prosimy zarejestrować się. Po rejestracji skontaktujemy się w celu przeprowadzenia prezentacji systemu lub udostępnienia wersji DEMO.