MODUŁ ZDARZEŃ - KOMUNIKACJI

Centralna baza korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej. Obsługa automatycznego odbioru i wysyłania emaili, faksów, SMSów. Rejestracja różnego typu "zdarzeń" takich jak polecenia służbowe, terminy czy telefony. Skanowanie listów i prowadzenie dziennika korespondencji. Nadzorowanie terminów realizacji. Możliwość załatwiania, przekazywania, odkładania lub odrzucania korespondencji. Tworzenie nowych zdarzeń dowolnego rodzaju również z gotowych szablonów. Wysyłka do pojedynczych adresatów lub grup adresatów. Sprawdź jak działa moduł systemu TenvirkMK tworzący centralną bazę na serwerze z korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej. Moduł umożliwia automatyczny odbiór i wysyłania emaili, faksów, SMSów. Rejestruje różnego typu "zdarzenia" takie jak listy, wizyty, polecenia służbowe, terminy czy telefony tworząc wspólną historię kontaktów z klientami i kontrahentami.

Moduł jest niezwykle skutecznym narzędziem egzekwowania poleceń służbowych i dotrzymywania terminów.

services

Stwórz centralna bazę korespondencji na swoim serwerze

System odbierze za Ciebie i wyśle emaile, faksy i SMSy. Rejestruj wszystkie inne zdarzenia takie jak: telefony, wizyty, spotkania, paczki, listy, terminy i inne zdefiniowane. Korzystaj z możliwości skanowania wielostronicowych papierowych dokumentów i konwersji ich do PDF. Dzięki wspólnej bazie i przechowywaniu wszystkich plików z korespondencją na jednym serwerze możesz łatwo zrobić archiwizację danych. Zaoszczędź miejsce na dyskach dzięki unikaniu powielania korespondencji u pracowników. Miej pewność, że ważna korespondencja i dokumenty nie zniknie z Twojej firmy wraz z awarią komputera lub odejściem pracownika.

services

Poukładaj całą korespondencję firmy według klientów, projektów lub jej zawartości

W końcu możesz przeszukiwać łatwo korespondencję z historii kontaktów z klientem. Do układania danych wykorzystaj reguły publiczne i prywatne. Szukaj nie tylko w swojej korespondencji ale także w korespondencji współpracowników z zachowaniem zasad poufności. Stosuj wiele kryteriów wyszukiwania określając firmę, osobę kontaktowa, projekt, klasyfikacje, daty i słowa kluczowe.

services

Załatwiaj korespondencję lub ją przekazuj do innych osób

Teraz każda ważna korespondencja napływająca do firmy wymaga załatwienia lub przekazania do innej osoby. Dzięki temu unikniesz sytuacji, że istotne rzeczy ulegną zapomnieniu. W każdej chwili dostępna jest historia zawierająca informacje jak i przez kogo sprawa została załatwiona.

services

Działaj skutecznie, egzekwuj polecenia służbowe

Przekazuj do swoich współpracowników polecenia lub opisaną korespondencję z określeniem zadań do wykonania i terminów. Teraz możesz śledzić jak sprawa została załatwiona i u kogo utknęła. Dostaniesz informację zwrotną od systemu jeśli twoje polecenie nie zostanie załatwione w terminie.

services

Prowadź dziennik korespondencji

Skanuj i przechowuj wszystkie listy polecone. Stwórz dziennik wszystkich pism wchodzących i wychodzących z firmy.

services

Pracuj w profesjonalnym programie pocztowym

Korzystaj z zaawansowanego programu pocztowego wbudowanego w system. Wewnętrzny edytor pozwoli tworzyć elegancką korespondencję firmową z tabelami, punktami, grafiką, stopką firmową i podpisami funkcyjnymi. Dynamiczne szablony zautomatyzują przygotowanie typowych pism. Sprawdzanie pisowni uchroni Cię przed niepotrzebną krytyką.

services

Pracuj grupowo nad treścią emaili lub pism

Do korespondencji dodawaj załączniki w postaci plików, skanów lub notatek dźwiękowych. Używaj także załączników typu "odnośniki do pliku na serwerze". Załączaj odnośniki do klientów, faktur i innych dokumentów. Dzięki temu możesz zmieniać dokumenty i nadzorować kolejne wersje zmian bez konieczności zapisywania kolejnych kopii na dysku. Wymieniaj z innymi pracownikami odnośniki a nie rzeczywiste pliki - to ułatwia pracę! Proś współpracowników o opinie i wymagaj od nich dotrzymania terminów. Dodawaj do przekazywanej korespondencji notatki bez ingerencji w jej treść.Moduł występuje w:
System TenvirkMK jest oprogramowaniem modułowym. Dostępnych jest kilkadziesiąt gotowych modułów umożliwiających rozwiązywanie różnych problemów z dziedziny zarządzania i organizacji firmy.Kliknij jeśli chcesz umówić się na prezentację i kupić program dla Twojej firmy